• Lima
  • Lviv
  • Oslo
  • Tbilisi
  • Colombo
  • Cảng Moresby
  • Maputo
Trước Tiếp

Các hội nghị đặc biệt năm 2018 của chúng tôi

Vào thời xưa, các kỳ lễ thường niên và những buổi nhóm lại khác đã củng cố dân Đức Chúa Trời về mặt thiêng liêng và là những dịp đầy vui mừng.–Xuất Ai Cập 23:15, 16; Nê-hê-mi 8:9-18.

Trong thời hiện đại, các hội nghị vùng hằng năm giúp cho Nhân Chứng Giê-hô-va nhận được sự tươi tỉnh và khích lệ về thiêng liêng cũng như có cơ hội kết hợp vui vẻ với anh em đồng đạo. Hội nghị đặc biệt tại nhiều nước là dịp làm chứng tốt và cho chúng ta cơ hội cảm nghiệm rằng mình thuộc về một tổ chức quốc tế, đồng thời cho thấy trước phần nào về đời sống trong thế giới mới.

Chúng tôi vui mừng giới thiệu những thành phố tổ chức các hội nghị đặc biệt năm 2018.

Hội nghị
Metropolitan witnessing near the Peace Bridge - Rike Park, Tbilisi
Tháng Bảy 2018
Ngôn ngữ của chương trình:
English
ქართული
русский
Logo
Preaching, Art Market
Tháng Chín 2018
Ngôn ngữ của chương trình:
English
Xichangana
Português
Txitxopi
Língua de Sinais Moçambicana
Gitonga
xiTshwa
Logo
Oslo
Tháng Bảy 2018
Ngôn ngữ của chương trình:
English
Norsk
Logo
Cart Witnessing Badili
Tháng Bảy 2018
Ngôn ngữ của chương trình:
English
Hiri Motu
Melanesian Sign Language
Tok Pisin
Logo
Lima
Tháng Mười Một 2018
Ngôn ngữ của chương trình:
English
español
lenguaje de señas peruano
Quechua (Ayacucho)
Logo
Street witnessing in the colombo business district
Tháng Bảy 2018
Ngôn ngữ của chương trình:
English
සිංහල
ශ්‍රී ලංකා සංඥා භාෂාව
தமிழ்
Logo
Lviv
Tháng Bảy 2018
Ngôn ngữ của chương trình:
English
русский жестовый
русский
українська
Logo